Oludki

Ludzie są fascynującym gatunkiem. Jako zbiorowość i jako indywidua.

Zegar

  • by

Opowieść o życiu starego zegara.